NOVINKY

Co je nového v našem projektu a jak obohatit program dětí vaší školky? O tom jsou naše Novinky.

všechny novinky / co se událo / mohlo by vás zajímat / tipy na aktivity pro školky

Permakultura pro děti je nádherné a smysluplné téma.  Hlavní motto  permakultury je trvalá udržitelnost života na Zemi. V širším slova smyslu jde o etiku, kterou lze přijatelně a hravě dětem předávat v přírodě, na zahradě, u záhonků a v ranném věku, kdy ji pochopí nejlépe. Náměty permakulturní etiky zní: péče o Zemi, péče o Lidi a péče o Budoucnost.  V našem Permakulturním okénku vám napovíme, jak na ně s dětmi.  Dnešní téma zní:

Péče o Zemi   

Spočívá v jednání, které je v souladu s přírodou s cílem minimalizovat negativní dopad a maximalizovat pozitivní dopad na životní prostředí. 
Aby bylo možno pečovat o Zemi, je nezbytné porozumět přírodním zákonům, ekologickým systémům a potřebám všech živých bytostí.
Je proto vhodné vést děti k přemýšlení o způsobech, jak minimalizovat negativní dopad na životní prostředí.

Při hře je přizvat k rozhodování, které materiály použít a které činnosti provádět – přimět je uvažovat o možnostech, mohu-li něco odmítnout (vzdát se toho), omezit spotřebu, opravit, opětně použít, recyklovat nebo up-cyklovat (přeměnit využití nepotřebných materiálů v nové). Např. používání dřeva, kamenů, borových šišek a dalších přírodnin pro dekoraci ve třídách i pro hry stimuluje estetické vnímání přírody.  Přímý zážitek ve spojení s přírodními materiály může být vhodnější než obrázky, fotografie, videa. 
Péče o Zemi spočívá též v tom být dbalí, kolik z přírody bereme, a jaký to má vliv na ekosystém, a snažit se dopady eliminovat. Vodítkem může být pravidlo „lovce, který nezanechává žádné stopy“.
Trávením času v přírodě si k ní děti vytváří kladný vztah a učí se jí vážit. Umožněme jim proto trávit v ní tolik času, kolik je jen možné, a dávat jim prostor nejen ve strukturované, ale i svobodné hře. 

Motto: „Dětem musíme nejprve umožnit přírodu milovat, než je požádáme, aby ji chránily.“ (David Sobel)
 

Praktické rady a doporučení:

  • Při výuce používat místní, recyklované, přírodní, kompostovatelné a nízkoenergetické materiály
  • Při pobytu venku „Nezanechávat nic než otisk bot, nebrat si nic než fotografie“
  • Sebrat raději spadlý list, než utrhnout z živé rostliny
  • Zapojovat děti do opětného využití, recyklace, upcyklace, kompostování atp.
  • Umožnit co nejvíce aktivit výukového plánu venku a v přírodě
  • Pečovat o přírodu během zahradničení i při vycházkách.

Příklady podnětných otázek pro děti:

  • Jak můžeme pečovat o živé bytosti (zvířata, hmyz, houby, rostliny, stromy)
  • Jak můžeme pomoct stromu, zahradě, žížale, ptáčkům atd. Co potřebují, aby byli šťastní?
  • Nenechali jsme v přírodě nic, co tam nepatří?

Čerpáno z publikace Péče o zemi, péče o lidi, a spravedlivé dělení ve vzdělávání  https://obchod.permakulturacs.cz/pece-o-zemi–pece-o-lidi-a-spravedlive-deleni-ve-vzdelavani/

Napsat komentář

avatar Jste přihlášený/á jako
Odhlásit se


* povinné pole