JAK

Pečováním o záhon a sledováním dění kolem něj se děti učí přirozeným a hravým způsobem vnímat jídlo, přírodu a svět kolem nás ve vzájemných souvislostech. Čím všestranněji se děti zapojí, tím lépe. A právě o všestrannost náš projekt usiluje.

OBSAH PROJEKTU

Projekt Záhony pro školky cílí především na pětileté a šestileté děti, ale i mladší tříleté a čtyřleté děti se pozorováním záhonu na školní zahradě a dění kolem něj mnohému naučí. Kromě založení záhonu a péčí o něj je součástí projektu didaktický program ve formě workshopů pro děti a semináře pro vyučující.

Cenným průvodcem činnostmi dětí na záhoně je Sešit malého zahradníka, interaktivní omalovánky vydané k projektu, které děti provází všemi záhonkovými událostmi a zůstanou každému jako zápisník i na později.

Obohacením záhonkového školního roku jsou rozmanité doprovodné aktivity, o kterých se dozvíte v Příručce k Sešitu malého zahradníka a tematické exkurze, o kterých se dočtete v našich Novinkách.

Jak vypadá školní rok malých zahradníků v rámci našeho projektu se dočtete zde.

CO NABÍZÍME

Sešit malého zahradníka

Celoroční dění na záhoně a kolem něj přináší dětem spoustu zážitků a nových poznatků, které je dobře si nejen osvojit, ale zaznamenat. Proto si děti vedou Sešit malého zahradníka, interaktivní omalovánky, které jsou “zápisníkem” a průvodcem dětí všemi záhonkovými událostmi a náměty: plánováním a péčí o záhon, kompostováním a koloběhem živin, semínky, sklizní, obyvateli zahrady, vychutnáváním a čtyřmi ročními obdobími na zahradě i na talíři. K Sešitu dostanou školky návod ve formě Příručky pro vyučující, kde mohou vyučující najít nápady, jak rozvinout jednotlivé náměty na zahradě i ve třídě.
K dostání v prodejnách Country Life nebo možno koupit zde.

Workshopy pro děti

Úvodní workshop u záhonu. Děti se hravým způsobem dozví, co je to půda a co se v ní odehrává, jak probíhá koloběh živin a jak vzniká kompost, jaký je život semínka a k čemu jsou užitečné žížaly. Děti s lektory a lektorkami vytvoří žížalí pozorovatelnu a postřehy z ní zakreslí do pozorovacích listů.

Závěrečný workshop u příležitosti sklizně je zaměřený na senzorickou výchovu. Během něj se děti učí rozlišovat a vnímat jídlo všemi smysly (zrak, čich, hmat, chuť) a rozpoznávat jeho kvalitu.

Zahradnický workshop úvodní workshop rozšířený o společnou péči dětí a lektorů o záhon, včetně setí a sázení.

Workshop na téma Voda a Biodiverzita na školní zahradě se děti s lektorem zamýšlí nad tím odkud a kam teče voda, k čemu je užitečná a jak s ní dobře hospodařit. Druhá část workshopu je věnována druhové rozmanitosti, jejímu významu a rovnováze v přírodě. Na závěr workshopu děti tvoří z rozmanitých semínek seedbombu na podporu biodiverzity.

Záhon

Aby se dětem na záhonu dobře pracovalo, je nejvhodnější založit vyvýšený záhon s chodníčkem. Rozměry záhonu se odvíjí od dispozice zahrady a počtu zapojených tříd a dětí. První rok se záhon naplní přivezeným kompostem a v následujících letech se zúrodňuje nejlépe již z vlastního kompostéru.

V rámci našeho projektu je možné školkám dodat vyvýšené záhony za smluvní ceny od partnerských dodavatelů. Součástí úvodního semináře pro vyučující je výklad o tom, jak o záhon pečovat.

Kromě vyvýšených záhonů dodáváme i bylinkové pyramidy a rekultivujeme již dříve založené záhony.

Kompostér

Do školních zahrad doporučujeme kvalitní plastový nebo laťový kompostér. Jeho volba se odvíjí od velikosti a dispozice zahrady. K instalaci kompostéru na školních zahradách již dnes nemají námitky ani hygienické stanice. Důležité je zvolit správné umístění na zahradě a odpovídající velikost. Ke kompostéru patří i koš na bioodpad z kuchyně.

V rámci našeho projektu školkám zařídíme dodání zahradního kompostéru od partnerských dodavatelů za smluvní ceny, a to včetně instalace a úvodní konzultace.

Výbava pro malé zahradníky

K práci na záhonku a zahradničení budou děti potřebovat i správné vybavení a pomůcky: dětské nářadíčko včetně konvičky na zalévání, celoroční sadbu (semínka a sazenice), krmítko pro ptáčky, hmyzí domeček.

V rámci našeho projektu je možné objednat výbavu za smluvní ceny u partnerských dodavatelů.

Seminář pro vyučující

Úspěch malých zahradníků závisí velice na tom, jak je povedou jejich vyučující. Pro ty jsme připravili v rámci projektu úvodní seminář, jehož součástí je praktický workshop o vedení záhonu, o kompostování, o sázení a o tom, jak pečovat s dětmi o rostliny po celý školní rok. Vše podstatné dostanou zpracované i v Příručce k vedení záhonu pro vyučující.

Divadelní představení Pohádka o semínku

Zábavná a dobrodružná cesta semínka napříč kontinenty v podání Báry Mišíkové a Aničky Boubníkové. Interaktivní představení plné legrace a překvapení končí ovocno-zeleninovou hostinou pro malé diváky. Uvádíme na školních zahradách, ideálně jako součást slavnosti u příležitosti sklizně na jaře, nebo na podzim.

Pokud si k projektu potřebujete ještě něco ujasnit, napište nám!

FINANCOVÁNÍ

V případě registrace k účasti na projektu v plném rozsahu vypracujeme samostatný rozpočet na míru, podle konkrétní situace a velikosti školky.

Školky, které již záhonky a s nimi související vybavení mají, se mohou zapojit jen do didaktické části programu (tj. uspořádání workshopů pro děti a dodání Sešitu malého zahradníka, event. účast na seminářích pro vyučující). I na ten vypracujeme rozpočet.

Možný způsob financování je formou dotace (např. od městské části, veřejných institucí, nadací), sponzorských darů z podnikatelské sféry a spoluúčastí mateřských škol. V rámci realizace projektu zajistíme koordinaci mezi poskytovatelem námi získané dotace a školkami, včetně přípravy rozpočtu. O dotaci mohou školky požádat i samostatně na základě podkladů, které jim poskytneme.

REGISTRACE

Registrací školka vyjadřuje zájem o zapojení do projektu v míře, kterou upřesní vyplněním následujícího formuláře. Všechny registrované školky mají přístup k didaktickým materiálům pro vyučující (Příručka pro celoroční vedení záhonu, Příručka pro vedení Sešitu malého zahradníka), budou dostávat naše Novinky a budou přednostně zařazeny do Didaktického programu (Semináře pro vyučující, Workshopy pro děti, Sešit malého zahradníka).

Mateřská školka

Kontaktní osoba

Naše MŠ má zájem o:

Seminář pro vyučující

Workshop pro děti

Sešit malého zahradníka

Založení záhonu

Kompostér vč. instalace

Sada nářadí, krmítko, sadba

Vyplněním registračního formuláře souhlasí vedení školky s registrací do projektu Záhony pro školky ve zvoleném rozsahu. Údaje budou použity pouze pro komunikaci a koordinaci našeho programu.