o nás

KDO JSME

Jsme spolek s cílem podpořit osvětu dětí v oblasti jídla a vztahu k planetě Zemi. Domníváme se, že jde o velmi naléhavé téma naší doby, neboť tím, jak jíme, ovlivňujeme nejen své zdraví, ale i svět kolem nás. K myšlence probouzet u dětí vztah k půdě a k dobrým zásadám ve stravování prostřednictvím péče o záhon a dění kolem něho nás inspiroval projekt světové environmentální organizace Slow Food. Ta vznikla v Itálii a jistě ne náhodou – vždyť italská kuchyně je založená více než kterákoliv jiná na čerstvé zelenině z místních zdrojů. Přejeme si být oporou všem mateřským školkám, které jsou osvětě dětí v tomto smyslu otevřeny a vítáme partnerství se všemi, kteří sdílí naše přesvědčení.

Členové spolku Záhony pro školky

Monika Michálková, zakladatelka a manažerka projektu, předseda spolku

V mém životním stylu a vztahu k jídlu mě ovlivnila jednoznačně Itálie, kde jsem několik let žila. Tato zkušenost mě inspirovala i k osvětě na poli gastronomie v České republice. V roce 2006 jsem založila českou verzi časopisu La Cucina Italiana o pravé italské kuchyni. Tenkrát jsme byli průkopníci, dnes už zná italskou kuchyni skoro každý. Cílili jsme na dospělé, ale z vlastní rodičovské zkušenosti jsem pochopila, jak podstatně a snadněji lze ovlivnit stravovací návyky dětí v raném věku. Proto mě tolik okouzlila myšlenka osvěty dětí prostřednictvím záhonků a dění kolem nich. Vize občánků, ze kterých vyrostou osvícení strávníci s úctou k planetě Zemi mě nadchla. A náš projekt byl na světě!

Zuzana Čmolová, administrace projektu, účetnictví

Smysluplnost projektu a inspirující prostředí mateřských školek a dětí v nich mě ve spojení se zahradničením naplňují tvořivou energií. Věřím a těším se, že cíle bude dosaženo. Proto se projektu účastním a ráda přispěju k jeho realizaci.

Markéta Michálková, ilustrátorka a výtvarnice projektu

Má ráda děti a jejich svět, dobré jídlo a zdravou planetu Zemi. Je autorkou Sešitu malého zahradníka, webových stránek a všeho výtvarného v našem projektu. Její vidění je blízké nám i dětem. Jsme rádi, že je s námi.

Šárka Vidlařová, rozvoj projektu, manager distribuce

Mám ráda smysluplné projekty stejně tak jako práci na zahradě. A je mi blízké japonské přísloví „Nikdo z nás není tak chytrý jako my všichni dohromady.“ I proto ráda pracuji v týmu Záhony pro školky, naslouchám jeho členům, nechám se jimi inspirovat a sama jdu příkladem. Věřím, že projekt dobře rozprostřeme.

Martina Hráská , projektová konzultantka

Moc mě baví podporovat smysluplné projekty a setkávat se s lidmi, kteří je vymýšlejí a realizují. Proto jsem vděčná, že mohu být součástí týmu Záhony pro školky.

Pro každou školku může být zahrada nejen prostorem her a zábavy, ale i místem poznávání přírody, učení se vztahu k přírodě a k životnímu prostředí. Proto vnímám, že do každé školkové zahrady patří i záhonky. Jejich zakládání, společná péče dětí a paní učitelek o záhonky a sdílená radost z jejich užitku mi dává smysl.

Náš tým

Anna Skořepová , food pioneer, zakladatelka Youth Slow Food v ČR, lektorka workshopů

Věřím, že se děti mají vzdělávat k podstatným věcem, jako dobré jídlo a úcta k přírodě, již od nejútlejšího věku. Navíc toho, co si sami vypěstují, si více váží. Měly by také vědět, že ředkvičky nerostou v regálech supermarketu v kteroukoliv roční dobu, ale jen v sezóně na záhoně. I to se s projektem Záhony pro školky naučí. Na workshopech, které vedu, mě baví a těší dětská vnímavost a otevřenost.

Katka Hanáková, zahradnice, bylinkářka, lektorka workshopů a seminářů

Vždycky mě lákalo pracovat s malými dětmi a bavilo pěstování a zahradničení co nejvíce v souladu s přírodou. Ve spolku Záhony pro školky se toto oboje krásně propojuje. Inspiruji se ve starých herbářích, ve starých receptech a hodně mě zajímá, jak to dělaly naše babičky a prababičky, co my už jsme skoro zapomněli. Byly to z dnešního pohledu tak jednoduché věci, pojďme se k nim vrátit, pojďme hledat propojení s přírodou, má to smysl. A ještě větším smyslem bude, když tyto ryzí poznatky předáme našim nejmenším, kde právě klíčí semínka poznání a začíná láska k přírodě. 

Kuba Čepelák, spolutvůrce zahrad a krajiny, pěstitel a sadař, lektor workshopů pro děti

Schopnost vypěstovat si vlastní/zdravou potravu a udržitelně hospodařit na jakkoliv velkém kousku Země považuji za jednu z nejdůležitějších lidských dovedností. Naši předci by bez ní nepřežili a současná společnost tuto potřebu/zálibu znovu oprašuje, díky bohu. I já během života docházím v oblasti "zemětvorby" k určitému poznání a zkušenostem, a tak je v Záhonech předávám dál budoucí generaci a věřím v to, že jak zasejeme, tak také sklidíme. Ať už na záhonech, tak v malých zahradnících...:-)

Vilém a Nela Keroušovi, zahradníci a kvĕtinoví farmáři na farmě Floratotrium zaměřeni na trvalou udržitelnost.

Pěstujeme květiny k řezu i plody k jídlu a máme bytostný zájem pečovat o krajinu v jakémkoli měřítku. Sdílet s dětmi naši vášeň pro rostliny je pravá radost. A proto si lektorování workshopů pro děti v rámci programu Záhony pro školky opravdu užíváme!

Anita Blahušová, zahradnice a autorka publikací věnovaných přírodě blízkému zahradničení a pěstování s dětmi, lektorka a spoluautorka seminářů pro vyučující

Zahradničení je úžasná aktivita, ať už pěstujeme rostliny pro krásu nebo k jídlu. Zlepšuje fyzickou kondici, odehrává se na čerstvém vzduchu a kromě radosti z výpěstků nám jemně a nenásilně pomáhá se znovu naladit na přirozený rytmus přírody. Vrací nás ke kořenům, a to v každém slova smyslu, a učí respektu k půdě i svému okolí. Pro děti předškolního věku je zahrada navíc místem pro mnohá dobrodružství: vždyť kolik života se skrývá pod obyčejným velkým kamenem a jak to, že z tak malého semínka vyroste velký meloun? A právě projekt Záhony pro školky má jedinečnou příležitost děti oslovit a zaujmout. Moc mu fandím!

Bára Mišíková a Anička Bubníková , herečky, autorky a účinkující představení Pohádka o semínku

Jedno staré přísloví praví: ,, Příroda nikam nespěchá a přesto všeho dosáhne"
Cítíme jak je nesmírně důležité neustále připomínat nejenom našim dětem, ale i nám samotným, kolik výživy, inspirace a především moudrosti příroda nabízí. A tak je nám velikou ctí, že jsme mohly přispět naší autorskou pohádkou  do programu Záhony pro školky. Není nic radostnějšího než pohled na rozzářené obličeje dětí, které se nechávají unášet příběhem O semínku a všichni se tak na chvíli stáváme malými zahradníčky, farmáři nebo třeba krevetou...:)

Příznivci a čestní členové spolku Záhony pro školky

Margit Slimáková, specialistka na zdravotní prevenci a výživu

Nadchnout děti kvalitním jídlem je zásadní pro to, aby jej jedly a skvěle prospívaly. To nejlepší jidlo najdeme každý na zahrádce, a proto obrovsky oceňuji a ráda podporuji projekt Záhonky, který děti na zahrádky přivádí.

Jan Valeška, aktivista za šetrné ekologické zemědělství

Když si děti neumažou ruce od hlíny a nepoznají co je to zem, vyrostou z nich mimozemšťané. Zem však potřebuje pozemšťany, kteří o ni budou pečovat s úctou a láskou. A právě ve škole by měli mít tuto možnost i díky Záhonům pro školky.

Lucie Lankašová Matoušková, zakladatelka a ředitelka organizace Kokoza

Baví mě život ve městě a zároveň chci, aby moje děti na vlastní kůži poznaly ten zázrak, když roste třeba mrkev nebo hrášek, cukety, rajčata, dýně, jedlé květy a další dobroty. Hezky od semínka, přes malou a pak velkou rostlinu v půdě a poté i na talíři. Chci, aby nejenom moje děti, ale i jejich spolužáci, a díky nim třeba i rodiče, věděli, jak dobře naložit s organickými zbytky, které při zpracování mrkve, hrášku, cukety a tak dále, zůstanou a jak je využít pro vlastní pěstování. Chci, aby se znalost proměnila v dovednost. Tohle všechno Záhony pro školky nabízí, a proto jsem se rozhodla spojit je s organizací, kterou jsem spoluzaložila. Více o mně se dozvíte na www.kokoza.cz

Radka Pokorná, zahradnice a lektorka seminářů z organizace Kokoza

Věřím tomu, že i městské děti mají znát z vlastní zkušenosti, jak roste zelenina a ovoce. Často se mi stává, že při tvorbě zahrad společně s rodinami, patří k těm nejaktivnějším právě malé děti. Jejich nadšení je úžasné. A tak mi dělá obrovskou radost spolupracovat s projektem, který přináší jedlé záhony až k dětem do školky. Děti tak mohou tvořit a vnímat naprosto přirozeně, co znamená uzavřený cyklus jídla.

Tomáš Hajzler, zakladatel sdružení Slušná firma, propagátor svobodné práce, slušného podnikání a věrnosti vlastní cestě

Schopnost obstarat si jídlo patřila odnepaměti mezi to nejdůležitější. Považuji za klíčové tomu děti od malička učit. A tím spíš, je li to dobré čisté a férové jídlo, vypěstované s úctou k přírodě.

Jaroslav Svoboda, autor knih na téma Ekozahrady, lektor kurzů, spolu s ženou Ladou hospodaří na hektarech permakulturních výsadeb.

Všichni jsme krásné bytosti, které se do své pozemské formy doslova rodí z "hlíny". Sice ne přímo, jako třeba mrkev nebo dýně, ale je to hodně blízko. Naše lidská těla, i zvířecí těla, zpracovávají potravu, která vždy měla na svém počátku nějaké kořeny v půdě. Když se již jako děti dokážeme s půdou propojit, naše kořeny i v dospělosti budou sahat mnohem hlouběji. Lidé od půdy odtržení koření mělce, cítí více existenčních strachů, závislosti a méně emoční stability. Naše krásná šťavnatá matka Země má přitom spousty darů pro náš šťastný život! Nejen hmotných, ale i energetických. Otevřením svého srdce přírodě, půdě, koloběhu života, a lásce, která tím vším volně proudí, se učíme tyto dary plně přijmout, žít plněji. To ale nejde předat slovně, to se musí zažít, toho je potřeba se prostě dotknout... a nadšeně tvořit.

Proto moc fandím projektu Záhony pro školky a přeji všem dětem, aby zažily radost z vlastnoručně vypěstovaného a sklizeného jídla nebo z krásy a vůně květů rostlin, které zasadily.

ZAPOJENÉ ŠKOLKY

Jako první se zapojilo do programu Záhony pro školky sedm mateřských škol Městské části Prahy 7, která projekt podpořila dotací v pilotním školním roce 2015/16. Od té doby zapojených školek stále přibývá. Registrované školky jsou vyznačeny oranžové a ty, kde již projekt probíhá, zeleně.

Zobrazit seznam školek

Nadále se mohou do projektu zaregistrovat a zapojit mateřské školky v celé republice.

ŘEKLI O NÁS

Časopis PORADCE ředitelky mateřské školy

Setkání pěstitelů z celého světa zvané Terra Madre (Matka Země) se koná každé dva roky v italském Turíne a pořádá řadu zajímavých přednášek na aktuální témata. Ústřední heslo zní: dobré, čisté, férové. Právě zde jsem se setkala s programem Záhony pro školy, který si přeje vštípit dětem moudrý způsob stravování, navíc jednoduše a názorně – péčí '.Číst celý članek.'

Časopis MRKVIČKA

S námětem Záhony pro školy jsem se setkala před čtyřmi lety, a sice na setkání pěstitelů a farmářů z celého světa Terra Madre (Matka Země) v italském Turíně − a okamžitě mě oslovil. Ještě víc než pro školy mě nadchla myšlenka zapojit děti předškolního věku, neboť jsou nejvnímavější, v předškolních osnovách je víc volnosti a snad každá mateřská škola '.Číst celý članek.'

Pravý domácí časopis

Byla jsem pozvaná na zahradní slavnost. Jednalo se o oslavu konce školního roku jedné mateřské školky…Na slavnosti se podávalo bohaté občerstvení, krom jiného i chléb posypaný pažitkou a obložený ředkvičkami ze zdejšího záhonu, o který děti pečují… Míša Šimková, srpen 2018. '.Číst celý članek.'

Hobulet

“O ŽÍŽALKÁCH A HLÍNĚ. Zahradničení má v Česku velkou tradici a v posledních letech se mu skrze komunitní zahrady začíná dařit i ve městech. Na Sedmičce se v hlíně přehrabují už i děti z mateřských škol, a to díky projektu Záhony pro MŠ, za kterým stojí Monika Michálková.” Klára Janicki, listopad 2015. '.Číst celý članek.'

Zdravá školní jídelna

“Využijte dobu, kdy jsou děti nejpřístupnější novým informacím a hrou se naučí to, k čemu se budou celý život vracet. Seznamte se s projektem Záhony pro školky…” Mgr. Alexandra Košťálová, březen 2016. '.Číst celý članek.'

Apetit

“ZÁHONY PRO ŠKOLKY, ANEB CO SE V MLÁDÍ NAUČÍŠ… Alarmující zprávy zdravotnických organizací o tom, jak i u nás za poslední roky vzrostl počet obézních dětí, zvedly gastronomickou novinářku Moniku Michálkovou ze židle a dovedly ji až na zahrady mateřských škol, kde začala zakládat školní záhony.” Jana Zbyňková, červen 2016. '.Číst celý članek.'

Jen to dobré

“O ZÁHONY SE VE ŠKOLKÁCH POSTARAJÍ MALÍ ZAHRADNÍCI Záhony pro školky je projekt, který umožňuje dětem v posledním ročníku školkové docházky prozkoumat, kde se bere zelenina i ovoce a proč je nejlepší ta z vlastní zahrádky. Jak? Prostě tím, že si zeleninu a ovoce vypěstují sami!” Lucie Sejáková, červen 2016. '.Číst celý članek.'

PARTNEŘI

Také si myslíte, že osvěta dětí v oblasti jídla a vztahu k planetě Zemi je smysluplná? A že je to naléhavé téma naší doby? Vítáme partnerství a spojenectví všech, kdo jsou s námi na jedné lodi.

Podpořili nás

Městská část Praha 7 podpořila v rámci dotací odboru životního prostředí pod vedením radní Sylvie Kratochvílové realizaci záhonů ve všech obecních školkách v Praze 7 včetně doprovodného didaktického programu.

Městská část Praha 10 podporuje významně realizaci programu Záhony pro školky ve své čtvrti a řady malých zahradníků se díky tomu rozrůstají! Děkujeme za nás i za ně!

Městská část Praha 4 tato rozsáhlá část hlavního města Prahy má rozsáhlé záměry v osvětě dětí ve školkách i ve školách. Počet malých zahradníků tak stoupá s každým nově založeným záhonkem, právě zásluhou příkladné podpory ze strany radnice. Děkujeme!

Magistrát hl. m. Prahy vyhradil na šíření programu Záhony pro školky dotaci, díky které už brzy nemine žádnou pražskou čtvrt, což byl náš nejbližší cíl:) Děkujeme!

Městská část Praha 11 podporuje dotací realizaci projektu ve vybraných mateřských školkách ve své čtvrti.

Městská část Praha 3 podpořila významně realizaci programu Záhony pro školky ve školkách ve své čtvrti. Děkujeme!

Městská část Praha 12 podporuje uskutečnění programu Záhony již v několika mateřských školách ve své čtvrti. Děkujeme!

Code 8 je parta kodérů z pražské Letné. Rádi pracují na projektech, které mohou pomoci dobrým věcem. Mají bohaté portfolio a jsou šikovní a flexibilní - pracuje se s nimi báječně! :) Jejich tým expertů dal vzniknout tomuto webu. Děkujeme!

Méně odpadu je firma podnikající v oblasti odpadového ospodářství, zaměřující se na biologický odpad a způsoby, jak předcházet jeho vzniku. Školkám zúčastněným v našem projektu poskytujem kvalitní zahradní kompostery za zvýhodněnou cenu.

Advokátní kancelář Kovanda Tykalová poskytující komplexní právní služby ve všech právních oborech nás podpořila založením spolku, včetně poskytnutí potřebných podkladů. Děkujeme!

FISKARS je přední světový dodavatel spotřebitelských výrobků pro domácnost, zahradu a pobyt v přírodě, proslulých vysokou kvalitou a dlouhou trvanlivostí. Podpořil dodání nářadíčka pro naše školky.

ANAMET je specialista na analytické, testovací a měřicí techniky. Děkujeme za podporu.

COUNTRY LIFE je první dodavatel biopotravin na českém trhu. Svými službami a produkty inspiruje k vyváženému a ohleduplnému životnímu stylu v souladu se sebou samým a ostatními lidmi i okolím. Ve svých kamenných prodejnách distribuuje nezištně naši publikaci Sešit malého zahradníka. Děkujeme za tuto formu pdpory.

Nohel Garden je největší velkoobchodní společnost v oblasti zahrádkářských potřeb v České a Slovenské republice. Již 25 let nabízí bohatý sortiment kvalitních osiv, cibulovin, zahradní keramiky, nářadí, hnojiv, substrátů, travních směsí, textilií a dalších zahrádkářských potřeb. Podpořila dodání zahradního nářadíčka pro náš projekt za příznivých podmínek.

UPB obchodník s kvalitními nápoji, kterému jde o kvalitu, o jasný původ a férovou produkci. Je dobrým příkladem uctívání zásad Slow Food “dobré čisté férové”. I proto nás těší jeho podpora, za kterou velmi děkujeme!

Semínkovna Iniciativa Semínkovna podporuje svobodné sdílení osiva, semenaření a přírodní zahradničení.  Založila ji v roce 2015 botanička Klára Hrdá, která se inspirovala ve Francii sítí tzv. Grainotheques. Semínkovny jsou místa, kde si zahradníci mohou vyměňovat přebytky semínek ze svých zahrad. Často kolem nich vznikají komunity nadšenců pro přírodní způsob zahradničení, uchovávání tradičních českých odrůd  a sdílení znalostí a postupů domácího semenaření. Některé semínkovny fungují na obdobném principu jako komunitní semenné banky a nabízejí lokálně osvědčené a pěstované odrůdy zeleniny, bylinky i květiny. Můžeme se zde setkat s netradiční nabídkou semínek, které se komerčně neprodávají. A protože dobré semínko je opravdový poklad, jsou semínkovny pokladnice - nejen pro velké, ale i pro malé zahradníky. Semínkovna naším dobrým spojencem.

Moravoseed semenářská firma s třicetiletou tradicí udržování a množení původních českých odrůd zelenin, stejně jako šlechtění nových odrůd zaměřených na co nejlepší výnos, přirozenou odolnost k chorobám a zejména na výborné chuťové vlastnosti zelenin. Za velmi důležitou považuje prevenci proti nebezpečným karanténním chorobám, na kterou se zaměřuje již při výrobě osiv. V případě potřeby jsou osiva ošetřována biologickými metodami - ošetření horkým vzduchem (HAT), horkou vodou (HWT) a ozonizovanou vodou (O3WT). MoravoSeed dodává od letošního roku semínka zajímavých odrůd zeleniny a květin na záhonky našich malých zahradníků - za cennou podporu děkujeme!Naši spojenci

Kokoza je společensky prospěšný podnik propagující kompostování a pěstování ve městě, inspiruje a motivuje k využívání kompostovacích technologií vhodných do města, k pěstování pro svoji spotřebu a pro radost. Pro zviditelnění těchto témat vytváří prostor pro spolupráci s aktivními lidmi, firmami a veřejnou správou. Tato organizace s bohatými zkušenostmi a stejnou motivací přispět k osvětě dětí v oblasti jídla a zodpovědnému vztahu k planetě Zemi se stala naším spojencem a táhneme spolu za jeden provaz.

Skutečně zdravá škola je komplexní program pro školy a školky, který si klade za cíl vytvářet kulturu, jež si jídla váží, dokáže si jej vychutnat a učí, odkud jídlo pochází a jak vzniká. A usiluje o řadu změn v systému školního stravování. Je zřejmé, že do skutečně zdravé školy patří také záhonky, péče o ně a veškeré dění kolem. Je to dokonce jedno z kritérií k získání titulu Skutečně zdravá škol(k)a. Proto jsme spojenci.

Zdravá školní jídelna je projekt, který přináší rady, recepty a příručky v souladu s nejmodernějšími poznatky o zdravé výživě. Díky němu se mohou školy a školky inspirovat u těch nejlepších jídelen, konzultovat s výživovými odborníky a získat prestižní certifikát Zdravá školní jídelna. Školní záhony a Zdravá školní jídelna jsou dvě strany stejné mince. Proto se doplňujeme a spolupracujeme.

Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s - jejím posláním je podporovat blízký vztah lidí ke krajině, ve které žijí, a to prostřednictvím rozvoje místních potravinových systémů v České republice.

PRO-BIO LIGA vzdělává, inspiruje, motivuje, informuje lidi pro svět, kde ekologické zemědělství je normální, kde se s půdou zachází s úctou jako s darem, kde spotřebitelé a zemědělci spolupracují na šetrném a zdravém potravinovém systému, kde jídlo pro lidi a životní pohoda všech je nad finanční zisky.

Nakladatelství Smart Press vytváří knihy s radostí a láskou a vybírá takové tituly, které mají smysl a u kterých věří, že budou bavit čtenáře. Vydává především originální kuchařky českých autorů a knihy s tematikou zdravého životního stylu (zdravé vaření, eko/bio, zahradničení). Ediční plán je důkazem, že osvětové téma se může stát bestsellerem - jako Biokuchařka Hanky Zemanové či Kompletní návod k vytvoření EKOZAHRADY a rodového statku Jaroslava Svobody. Máme společné téma a společný cíl :)

Farmářské tržiště Zdravá půda je základ kvalitního zemědělství, spokojených farmářů a možnosti přivést farmářské trhy do měst. S tím také souvisí vzdělávání dětí. Na farmářské trhy chodí celé rodiny, a přímo na trhu se mohou lidé od farmářů dovědět, co je zajímá, a děti si lépe uvědomit, že zdravá zelenina a ovoce má základ v lidské práci. A v lásce a v respektu k přírodě a k jejím potřebám. Při účasti projektu Záhony pro školky s workshopem pro děti na trhu na Náplavce nás překvapilo, jak zábavně se dá téma podat. A proto považujeme projekt Záhony pro školky za skvělý a jedinečný a jsme rádi, že můžeme jeho ideu sdílet a podpořit.

Projekt Záhony pro školky se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí.


Výroční zpráva

Výroční zpráva 2016
Výroční zpráva 2017
Výroční zpráva 2018
Výroční zpráva 2019
Výroční zpráva 2020
Výroční zpráva 2021
Výroční zpráva 2022