NOVINKY

Co je nového v našem projektu a jak obohatit program dětí vaší školky? O tom jsou naše Novinky.

všechny novinky / co se událo / mohlo by vás zajímat / tipy na aktivity pro školky

Permakultura pro děti je nádherné a smysluplné téma.  Hlavní motto  permakultury je trvalá udržitelnost života na Zemi. V širším slova smyslu jde o etiku, kterou lze přijatelně a hravě dětem předávat v přírodě, na zahradě, u záhonků a v ranném věku, kdy ji pochopí nejlépe. Náměty permakulturní etiky zní: péče o Zemi, péče o Lidi a péče o Budoucnost.  V našem Permakulturním okénku vám napovíme, jak na ně s dětmi.

Dnešní téma zní:

Péče o lidi

Péče o lidi znamená pečovat o ostatní a sebe sama, brát ohled na potřeby dětí, rodičů, vyučujících, neučitelského personálu a ostatních lidí v komunitě. Spolupráce, empatie, jasná komunikace, kreativní vyjadřování, pohoda a inkluzivní smýšlení jsou vhodnými prostředky. Během přípravy výukového plánu je potřeba dbát na míru energie a možnosti zapojení všech zúčastněných, tedy jak dospělých tak dětí. (Pěstovat tento druh citlivosti a starat se o tyto potřeby pomáhá předcházet vyhoření.) Současně je potřeba mít na zřeteli správnou míru aktivit, která odpovídá okolnostem, spontánně vzešlých ze strany dětí nebo přírody a ovlivňujících, jak děti vnímají celý zážitek. Zajištění dostatku podpory pro vyučující a správné míry aktivit pro děti umožňuje užít si program a necítit se přehlceně. Základní potřeby lidí (teplo, vzduch, jídlo, pití) musí být zajištěny dříve než jsou schopni se soustředit na další potřeby jako je učení, svoboda, identita a tvůrčí vyjadřování. Nejdůležitější je, aby se děti cítily pohodlně a dobře se bavily.
 

Souhrn zásad k péči o lidi:

  • Podpořit zdraví a pohodu vyučujících
  • Podpořit zdraví a pohodu dětí
  • Plánovat výukové programy s dostatkem prostoru pro spontaneitu a tvořivost
  • Pamatovat na individuální přístup k dětem včetně těch se speciálními potřebami, aby uplatnily své jedinečné silné stránky a schopnosti
  • Dát stejnou příležitost se uplatnit se všem dětem aktivně se zúčastnit a vyjádřit se tak, aby mohly být vyslyšeny a splněny jejich potřeby.
  • Etické pravidlo Péče o lidi v obsahu a prožitku vede děti a dospělé učit se pečovat o sebe a ostatní.

O permakulturním dění v ČR na  https://www.permakulturacs.cz/

A ještě pozvánka na jedinečnou příležitost osvojit si permakulturní vzdělávání dětí. Koná se v Praze již příští týden – vřele doporučujeme!

Napsat komentář

avatar Jste přihlášený/á jako
Odhlásit se


* povinné pole