NOVINKY

Co je nového v našem projektu a jak obohatit program dětí vaší školky? O tom jsou naše Novinky.

všechny novinky / co se událo / mohlo by vás zajímat / tipy na aktivity pro školky

Podzimní zahrada se již ukládá pomalu k zimnímu spánku. A i v tomto období nabízejí programy v ekocentrech náměty vhodné pro přírodymilovné mateřské školky. Přinášíme několik tipů z takového soudku.

Ekodomov v Šáreckém údolí

Zimní ztišení

V zimě příroda spí a nic tam neuvidíme? Společně se přesvědčíme, že tomu tak není. Příroda v zimě odpočívá, slunce příliš nesvítí a rostliny nekvetou, ale holé stromy mohou odkrýt věci v létě nevídané. A co teprve stopy ve sněhu?

Více na www.ekodomov.cz

Ekocentrum Toulcův dvůr

O beránkovi a ovečkách

Co potřebují ovce ke spokojenému životu a k čemu jsou nám užitečné? Navštívíme ovčín a podíváme se na ovčí stádo. Seznámíme se s ovčí vlnou, jejími vlastnostmi a starými technikami ručního zpracování. Technikou mokrého filcování si nakonec vyrobíme „kouzelnou“ kuličku s překvapením.

Vánoce na statku 

Čeká nás dobrodružná cesta za pokladem, během které se seznámíme s tradicemi a zvyky v období Adventu a Vánočních svátků. Děti budou plnit úkoly, které propojují kontakt s přírodou a poznávání života našich venkovských předků. Budou také hledat odpovědi na adventní hádanky. Ve vnitřní části program doplníme o rukodělné dílničky. Děti si vyrobí svíčku ze včelího vosku a řetěz ze slámy ve svátečně vyzdobených historických prostorech barokních stájí.

Návštěva Toulcova dvora přináší i předvánoční radovánky jako Adventní setkání se zvířáty (26.11. 2022) a výstavu betlémů (26.11. 2022 – 1.1.2023)

Více na www.toulcuvdvur.czDatel, doktor stromů

Doktor datel má na starosti péči o stromy, ale potřeboval by i nějaké pomocníky. Každý takový pomocník by měl umět strom pěkně pozdravit, poznat, jestli je to miminko, školák nebo babička a nakonec odhalit, jestli strom něco trápí. Děti v průběhu programu prozkoumávají jednotlivé stromy a zjišťují, co mají společného a čím se naopak od sebe liší.  Hravou formou si zopakují, z jakých částí se strom skládá. Program probíhá venku, na zahradě školky nebo v blízkém parku či lese.

Divoké býlí šárecké víly

Pohádková víla provede děti částí rezervace Divoká Šárka a seznámí je s místními bylinami, dřevinami a dalšími zajímavostmi. Ve starém sadu je k vidění mnoho stromových stařečků a stařenek, kteří jsou stále užiteční pro nejmenší bezobratlé obyvatele. Děti budou mít možnost si některé prohlédnout zblízka pod lupou. Na Kozákově skále se naopak nabízí rozhled do daleka – jestlipak všichni najdou Pražský hrad? Nakonec se děti zastaví u Ovčí studánky a připijí si s vílou Šárkou na zdraví – svoje vlastní, i přírody okolo.

Více na www.podhoubi.cz


Co sklidíme, rádi sníme

Cílem programu je ukázat dětem cestu potravin od pěstitele až na stůl. Vyzdvihnout přírodě blízké stravování z regionálních zdrojů. Vzbudit zájem o potraviny bez zbytečných obalů, éček a konzervantů.

O podzimu s veverkou

Co se na podzim děje s přírodou? Které rostliny umíme poznat? Jaké jsou tři strategie přípravy na zimu? Jak si žije veverka? Zahrajeme si na veverku a dozvíme se mnohem vice o jejím životě.

Více na www.domumraje.cz

A ještě jeden tip na výlet do botanické zahrady s příběhem: Bečovská botanická zahrada v Bečově nad Teplou je zřejmě jediné v České republice, která si na sebe musí sama vydělat. Vznikla díky nadšení a píli skupiny milovníků přírody – návštěvou se potěšíte a zahradu podpoříte☺

Více na https://www.becovskabotanicka.cz/A děti ještě víc než dospělé! Způsobů, jak trávit čas v přírodě a na zahradě, je bezpočet, a dětská fantazie nezná mezí! Přesto je možné dát dětem inspiraci. A námětů je mnoho, jako třeba Zaplétaná na protáhnutí těla, Rozkvetlé vázičky na vytvoření kytice jarních květů, Domeček na přání vytvořený pro skřítky, Zvuky přírody vylouzené díky stonkům či proutkům…a řada jiných. Najdete je v užitečném zásobníku her pro každou příležitost na stránkách vzdělávacího centra Tereza v rámci iniciativy Jděte ven. Stačí nahlédnout sem:

https://jdeteven.cz/cz/hry