NOVINKY

Co je nového v našem projektu a jak obohatit program dětí vaší školky? O tom jsou naše Novinky.

všechny novinky / co se událo / mohlo by vás zajímat / tipy na aktivity pro školky

I tentokrát  jsme nahlédli do programů ekocenter, rozesetých po celé republice (www.ekocentra.cz). Jejich výukové programy  jsou  stálým zdrojem podnětů pro práci s přírodymilovnými dětmi - pro následující roční období nás zaujaly tyto:  

Ekocentrum Lipka v Brně

Co chceš ptáčku do zobáčku

Děti si poslechnou příběh o hladové sýkorce. Z rostlin získají semínka a připraví sýkorce směs do krmítka. Krmítko společně vyrobí a odnesou si jej do školky. Venku si zahrají hru, která jim pomůže vybrat bezpečné místo k zavěšení krmítka. Objeví kukátky další ptačí návštěvníky zahrady.

https://www.lipka.cz/program-co-chces-ptacku-do-zobacku-iev15025

Ekocentrum Ametyst v Plzni
 

Dešťovka je kamarád

Program děti jednoduchým způsobem seznamuje s tématem vody. Žáci zkoumají školní zahradu a rostliny a živočichy, které v ní najdou. Bez čeho by se rostliny a živočichové neobešli? No přece bez vody. Děti si ověří přítomnost vody v půdě, rostlinách i v nás samotných. Pomocí pohybové hry se seznámí s oběhem vody v přírodě. V rámci programu děti umístí do zahrady jednoduchý srážkoměr pro pozorování a měření dešťové vody a také vyrobí pítko a koupátko pro ptáčky a jiné živočichy.

Stáhněte si kartičky s inspirací na využití dešťovky vytvořený v rámci projektu Dešťovka je kamarád.

http://www.ametyst21.cz/destovka-je-kamarad-evp/

Ekocentrum Cassiopeia České Budějovice
 

Já tě sním (potravní řetězce)

Děti navštíví s holčičkou Pipi prostředí lesa, rybníka a zahrady a na chvíli se stanou součástí místních potravních řetězců – u rybníka budou prchat před predátorem, v lese trénovat svůj čich, v zahradě nacvičí soustředění při lovu. Příběhem si připomenou, že každý živočich potřebuje nejen potravu, ale také úkryt a vodu. Pochopí pojem „potravní řetězec“ a skutečnost, že i ten nejmenší živočich či rostlina jsou důležití pro život těch ostatních.

https://ekocentrumcb.cz/kategorie-produktu/ms


Děti najdou na zahradě žížalku Emilku, která zabloudila. Aby jí mohly pomoct najít cestu zpět domů, musí ji nejprve blíže poznat. Emilka je seznámí s životem žížal a provede podzemním světem jejich školní zahrady. Spolu s ní tak poznají také její další půdní sousedy. Poté děti samy prozkoumají školní zahradu a zjistí, kdo všechno tam žije ukrytý pod zemí. Vlastním pozorováním a pokusy zjistí víc o životě podzemních tvorů a vytvoří si vlastní žížalárium. Na závěr se děti naučí jedno žížalí kouzlo: jak vytvořit z organických zbytků kompost.


Na listu leží něco malého a bílého. Děti hádají, co by to mohlo být? Křup! A z malinkého vajíčka se vylíhne malá housenka. Děti musejí housenku nakrmit, aby vyrostla a mohla se zakuklit. A když z kukly vyleze krásný motýl, hledají mu děti květy plné nektaru. Seznámí se tak s vývojovým cyklem motýla a jeho potravou v jednotlivých životních fázích. Poté prostřednictvím hry poznají význam ochranného zbarvení. Nakonec s využitím entomologických pomůcek nachytají a pozorují hmyz na zahradě školky.

Více na www.podhoubi.cz


Podzimní zahrada se již ukládá pomalu k zimnímu spánku. A i v tomto období nabízejí programy v ekocentrech náměty vhodné pro přírodymilovné mateřské školky. Přinášíme několik tipů z takového soudku.

Ekodomov v Šáreckém údolí

Zimní ztišení

V zimě příroda spí a nic tam neuvidíme? Společně se přesvědčíme, že tomu tak není. Příroda v zimě odpočívá, slunce příliš nesvítí a rostliny nekvetou, ale holé stromy mohou odkrýt věci v létě nevídané. A co teprve stopy ve sněhu?

Více na www.ekodomov.cz

Ekocentrum Toulcův dvůr

O beránkovi a ovečkách

Co potřebují ovce ke spokojenému životu a k čemu jsou nám užitečné? Navštívíme ovčín a podíváme se na ovčí stádo. Seznámíme se s ovčí vlnou, jejími vlastnostmi a starými technikami ručního zpracování. Technikou mokrého filcování si nakonec vyrobíme „kouzelnou“ kuličku s překvapením.

Vánoce na statku 

Čeká nás dobrodružná cesta za pokladem, během které se seznámíme s tradicemi a zvyky v období Adventu a Vánočních svátků. Děti budou plnit úkoly, které propojují kontakt s přírodou a poznávání života našich venkovských předků. Budou také hledat odpovědi na adventní hádanky. Ve vnitřní části program doplníme o rukodělné dílničky. Děti si vyrobí svíčku ze včelího vosku a řetěz ze slámy ve svátečně vyzdobených historických prostorech barokních stájí.

Návštěva Toulcova dvora přináší i předvánoční radovánky jako Adventní setkání se zvířáty (26.11. 2022) a výstavu betlémů (26.11. 2022 – 1.1.2023)

Více na www.toulcuvdvur.cz