NOVINKY

Co je nového v našem projektu a jak obohatit program dětí vaší školky? O tom jsou naše Novinky.

všechny novinky / co se událo / mohlo by vás zajímat / tipy na aktivity pro školky

Permakultura pro děti je nádherné a smysluplné téma.  Hlavní motto  permakultury je trvalá udržitelnost života na Zemi. V širším slova smyslu jde o etiku, kterou lze přijatelně a hravě dětem předávat v přírodě, na zahradě, u záhonků a v ranném věku, kdy ji pochopí nejlépe. Náměty permakulturní etiky zní: péče o Zemi, péče o Lidi a péče o Budoucnost.  V našem Permakulturním okénku vám napovíme, jak na ně s dětmi.

Dnešní téma zní:

Péče o lidi

Péče o lidi znamená pečovat o ostatní a sebe sama, brát ohled na potřeby dětí, rodičů, vyučujících, neučitelského personálu a ostatních lidí v komunitě. Spolupráce, empatie, jasná komunikace, kreativní vyjadřování, pohoda a inkluzivní smýšlení jsou vhodnými prostředky. Během přípravy výukového plánu je potřeba dbát na míru energie a možnosti zapojení všech zúčastněných, tedy jak dospělých tak dětí. (Pěstovat tento druh citlivosti a starat se o tyto potřeby pomáhá předcházet vyhoření.) Současně je potřeba mít na zřeteli správnou míru aktivit, která odpovídá okolnostem, spontánně vzešlých ze strany dětí nebo přírody a ovlivňujících, jak děti vnímají celý zážitek. Zajištění dostatku podpory pro vyučující a správné míry aktivit pro děti umožňuje užít si program a necítit se přehlceně. Základní potřeby lidí (teplo, vzduch, jídlo, pití) musí být zajištěny dříve než jsou schopni se soustředit na další potřeby jako je učení, svoboda, identita a tvůrčí vyjadřování. Nejdůležitější je, aby se děti cítily pohodlně a dobře se bavily.
 

Souhrn zásad k péči o lidi:

 • Podpořit zdraví a pohodu vyučujících
 • Podpořit zdraví a pohodu dětí
 • Plánovat výukové programy s dostatkem prostoru pro spontaneitu a tvořivost
 • Pamatovat na individuální přístup k dětem včetně těch se speciálními potřebami, aby uplatnily své jedinečné silné stránky a schopnosti
 • Dát stejnou příležitost se uplatnit se všem dětem aktivně se zúčastnit a vyjádřit se tak, aby mohly být vyslyšeny a splněny jejich potřeby.
 • Etické pravidlo Péče o lidi v obsahu a prožitku vede děti a dospělé učit se pečovat o sebe a ostatní.

O permakulturním dění v ČR na  https://www.permakulturacs.cz/

A ještě pozvánka na jedinečnou příležitost osvojit si permakulturní vzdělávání dětí. Koná se v Praze již příští týden - vřele doporučujeme!


Konferenci biofarmářů před pár lety (těsně po začátku války na Ukrajině) zahájil pozdrav farmářky z Ukrajiny, která prchala se svou dcerkou a manželem: vyprávěla nám, jak jejich zemědělské družstvo (hospodařící ekologickým způsobem) dalo svou techniku, traktory i mužské síly do služeb obrany země „…aby se brzy zase mohli vrátit ke své práci“. Uplynuly dva roky a válka trvá, jedna z nejúrodnějších půd na světě sténá pod nesmyslným válčením, lidé i země trpí …a podle zpráv se hospodaří s půdou i když kolem sviští střely. Kdo by řekl, že je lidstvo tak nepoučitelné a opět se pustí do války, tentokrát dokonce na prahu Evropy? Důvody jsou zřejmé, ale zde není místo na geopolitické úvahy. Můžeme si jen povzdechnout nad tím, co se děje. A představit si tisíce lidí z ukrajinského venkova, s obrovskou tradicí pěstování, jak přese všechno a možná právě proto pokračují v obdělávání a snad i ve sklizni… A že umění něco vypěstovat a tedy uživit se může být i fatální. Kéž by jen nad poli a loukami ve všech zemích světa zpívali ptáci a bzučel hmyz, namísto válečného pokřiku a řinčení zbraní.


se těší čím dal tím větší oblibě, a není divu - vždyť každý kousek zeleně činí život ve městě příjemnějším. A velké věci mohou růst i na malém prostoru. Právě tomu vychází vstříc nová souprava nástrojů a pomůcek od renomovaného výrobce zahradního nářadí Fiskars, které pomohou, aby rostliny kvetly úhledně a snadno.

Souprava obsahuje větší lopatku na půdu, 2v1 set s lopatkou a smetákem na zeminu, konvičku na zalévání, box na nářadí a podložku pro sázení.

S takovými pomocníky půjde pěstování ve městě od ruky jistě jedna radost. Podobně jako našim malým zahradníkům, kteří mají nářadíčko Fiskars také rádi.

Více na www.fiskars.cz


Permakultura pro děti je nádherné a smysluplné téma.  Hlavní motto  permakultury je trvalá udržitelnost života na Zemi. V širším slova smyslu jde o etiku, kterou lze přijatelně a hravě dětem předávat v přírodě, na zahradě, u záhonků a v ranném věku, kdy ji pochopí nejlépe. Náměty permakulturní etiky zní: péče o Zemi, péče o Lidi a péče o Budoucnost.  V našem Permakulturním okénku vám napovíme, jak na ně s dětmi.  Dnešní téma zní:

Péče o Zemi   

Spočívá v jednání, které je v souladu s přírodou s cílem minimalizovat negativní dopad a maximalizovat pozitivní dopad na životní prostředí. 
Aby bylo možno pečovat o Zemi, je nezbytné porozumět přírodním zákonům, ekologickým systémům a potřebám všech živých bytostí.
Je proto vhodné vést děti k přemýšlení o způsobech, jak minimalizovat negativní dopad na životní prostředí.

Při hře je přizvat k rozhodování, které materiály použít a které činnosti provádět – přimět je uvažovat o možnostech, mohu-li něco odmítnout (vzdát se toho), omezit spotřebu, opravit, opětně použít, recyklovat nebo up-cyklovat (přeměnit využití nepotřebných materiálů v nové). Např. používání dřeva, kamenů, borových šišek a dalších přírodnin pro dekoraci ve třídách i pro hry stimuluje estetické vnímání přírody.  Přímý zážitek ve spojení s přírodními materiály může být vhodnější než obrázky, fotografie, videa. 
Péče o Zemi spočívá též v tom být dbalí, kolik z přírody bereme, a jaký to má vliv na ekosystém, a snažit se dopady eliminovat. Vodítkem může být pravidlo „lovce, který nezanechává žádné stopy“.
Trávením času v přírodě si k ní děti vytváří kladný vztah a učí se jí vážit. Umožněme jim proto trávit v ní tolik času, kolik je jen možné, a dávat jim prostor nejen ve strukturované, ale i svobodné hře. 

Motto: „Dětem musíme nejprve umožnit přírodu milovat, než je požádáme, aby ji chránily.“ (David Sobel)
 

Praktické rady a doporučení:

 • Při výuce používat místní, recyklované, přírodní, kompostovatelné a nízkoenergetické materiály
 • Při pobytu venku „Nezanechávat nic než otisk bot, nebrat si nic než fotografie“
 • Sebrat raději spadlý list, než utrhnout z živé rostliny
 • Zapojovat děti do opětného využití, recyklace, upcyklace, kompostování atp.
 • Umožnit co nejvíce aktivit výukového plánu venku a v přírodě
 • Pečovat o přírodu během zahradničení i při vycházkách.

Příklady podnětných otázek pro děti:

 • Jak můžeme pečovat o živé bytosti (zvířata, hmyz, houby, rostliny, stromy)
 • Jak můžeme pomoct stromu, zahradě, žížale, ptáčkům atd. Co potřebují, aby byli šťastní?
 • Nenechali jsme v přírodě nic, co tam nepatří?

Čerpáno z publikace Péče o zemi, péče o lidi, a spravedlivé dělení ve vzdělávání  https://obchod.permakulturacs.cz/pece-o-zemi--pece-o-lidi-a-spravedlive-deleni-ve-vzdelavani/