NOVINKY

Co je nového v našem projektu a jak obohatit program dětí vaší školky? O tom jsou naše Novinky.

všechny novinky / co se událo / mohlo by vás zajímat / tipy na aktivity pro školky

byl vzácně krásný – doslova zalitý sluncem, které lákalo do zahrad, samozřejmě i do těch školních. A děti si ho užily jaksepatří i kolem záhonků a při workshopech.

Náš podzimní turnus byl bohatý, za podporu jeho realizace patří dík Městským částem Prahy 1, 3, 4, 7, 10 a 11. V těch mají malí zahradníci vskutku zelenou☺

Záhonky jsme založili  v Praze 10 a sice v MŠ Bajkalská a Ve Stínu,  a v Praze 11 v MŠ Křejpského.  Jinde jsme naopak již dříve založené záhony rekultivovali, tj. doplnili zeminu a natřeli dřevěné bočnice, aby déle odolaly zubu času. A také jsme obdivovali úrodu na záhonech jako např. v MŠ Letenská, který zalévá paní ředitelka osobně i o prázdninách…a úroda potom stojí za to!

Zatímco od září do června jsou záhonky v péči malých zahradníků, v čase prázdnin je to s nimi po různu. A  kde se nezalévá, tak se v září začíná pěkně od píky: záhonky se vyplejou, zemina zkypří a zavlaží, a osází se znova. I při tom pomáhají naši lektoři.

Workshopy na úvod školního roku malých zahradníků měly i letos velký úspěch: děti se dozvěděly z čeho se skládá půda či jak probíhá koloběh živin, velké nadšení sklízely žížaly, které děti ubytovaly v žížalí pozorovatelně. Tam je pak pečlivě sledují – a kreslí na Pozorovací listy.

A neméně zábavná je hra na semínko, při které je vždy veselo. Letos zavítali naši lektoři Katka Hanáková a Kuba Čepelák do školek v Praze 1 (MŠ Letenská), v Praze 3 (MŠ Pražačka), v Praze 4 (MŠ Němčická, Sedlčanská, Ohradní), v Praze 7 (MŠ Na Výšinách a Uranie), v Praze 10 (MŠ Ve stínu, Chmelová) a v Praze 11 (MŠ Křepejského, V Benátkách). Zkrátka měli jsme napilno a děti krásně spolupracovaly. Opět se potvrzuje, že být zahradníkem už od malička je čirá radost☺

Seminář pro paní vyučující

se konal opět v našem sídle na Letné a byl o tom, jak s dětmi měsíc po měsíci pečovat o záhonky i o tom, co vše se dá  pozorovat na zahradě a jak děti zaujmout a vtáhnout do jejího dění, i o tom, jak správně kompostovat. Do diskuze na téma semínka přispěl tentokrát  i vzácný host pan Martin Kratochvíl ze společnosti Moravoseed, která pro naše školky dodává semínka.

Závěr semináře patřil praktické části na zahradě u našeho záhonu, včetně sdílení zkušeností.

Semínko a jeho dobrodružná cesta

se v rámci našeho divadýlka Pohádka o semínku představilo ve školkách  letos na podzim dokonce osmkrát!  Opět v podání Báry Mišíkové a Aničky Bubníkové,  se setkalo s báječným ohlasem dětí, které s opravdovým nasazením podpořily semínko na jeho výpravě napříč kontinenty…Putování přes poušť, severní pól i oceán skončí nakonec dobře, jak jinak než  v záhonku. A úroda jablíček byla sladkou odměnou pro děti.☺

Zahradní slavnost v Praze 4

byla třešničkou na dortu programu pro malé zahradníky z MŠ Němčická, MŠ Ohradní a MŠ Sedlčanská v Městské části Praha 4, která je příkladným podporovatelem programu Záhony pro školky v obecních školkách. Slavnosti se zúčastnil osobně i pan radní Tomáš Hrdinka (sám vášnivý zahradník) a předal při té příležitosti dětem  jako dárek krásnou publikaci Tajemství staré zahrady.

Slavnost se konala na prostorné zahradě mateřské školy MŠ Němčická a na programu bylo divadlo Pohádka o semínku, senzoriální workshopy pro děti a výstavka Sešitů malých zahradníků. Děkujeme za pohostinnost MŠ Němčická včetně chutného občerstvení i z vlastní záhonkové úrody.


nezvratný důkaz o oteplování klimatu jsme našli přímo na záhonku v mateřské škole Na Výšinách – dětem se tady urodil meloun! Překvapení pro děti a příklad zahradnické fantazie, která nelení a proto se jí zelení.☺ Inspirujte se!


I tentokrát  jsme nahlédli do programů ekocenter, rozesetých po celé republice (www.ekocentra.cz). Jejich výukové programy  jsou  stálým zdrojem podnětů pro práci s přírodymilovnými dětmi - pro následující roční období nás zaujaly tyto:  

Ekocentrum Lipka v Brně

Co chceš ptáčku do zobáčku

Děti si poslechnou příběh o hladové sýkorce. Z rostlin získají semínka a připraví sýkorce směs do krmítka. Krmítko společně vyrobí a odnesou si jej do školky. Venku si zahrají hru, která jim pomůže vybrat bezpečné místo k zavěšení krmítka. Objeví kukátky další ptačí návštěvníky zahrady.

https://www.lipka.cz/program-co-chces-ptacku-do-zobacku-iev15025

Ekocentrum Ametyst v Plzni
 

Dešťovka je kamarád

Program děti jednoduchým způsobem seznamuje s tématem vody. Žáci zkoumají školní zahradu a rostliny a živočichy, které v ní najdou. Bez čeho by se rostliny a živočichové neobešli? No přece bez vody. Děti si ověří přítomnost vody v půdě, rostlinách i v nás samotných. Pomocí pohybové hry se seznámí s oběhem vody v přírodě. V rámci programu děti umístí do zahrady jednoduchý srážkoměr pro pozorování a měření dešťové vody a také vyrobí pítko a koupátko pro ptáčky a jiné živočichy.

Stáhněte si kartičky s inspirací na využití dešťovky vytvořený v rámci projektu Dešťovka je kamarád.

http://www.ametyst21.cz/destovka-je-kamarad-evp/

Ekocentrum Cassiopeia České Budějovice
 

Já tě sním (potravní řetězce)

Děti navštíví s holčičkou Pipi prostředí lesa, rybníka a zahrady a na chvíli se stanou součástí místních potravních řetězců – u rybníka budou prchat před predátorem, v lese trénovat svůj čich, v zahradě nacvičí soustředění při lovu. Příběhem si připomenou, že každý živočich potřebuje nejen potravu, ale také úkryt a vodu. Pochopí pojem „potravní řetězec“ a skutečnost, že i ten nejmenší živočich či rostlina jsou důležití pro život těch ostatních.

https://ekocentrumcb.cz/kategorie-produktu/ms


Permakultura pro děti je nádherné a smysluplné téma.  Hlavní motto  permakultury je trvalá udržitelnost života na Zemi. V širším slova smyslu jde o etiku, kterou lze přijatelně a hravě dětem předávat v přírodě, na zahradě, u záhonků a v ranném věku, kdy ji pochopí nejlépe. Náměty permakulturní etiky zní: péče o Zemi, péče o Lidi a péče o Budoucnost.  V našem Permakulturním okénku vám napovíme, jak na ně s dětmi.  Dnešní téma zní:

Péče o Zemi   

Spočívá v jednání, které je v souladu s přírodou s cílem minimalizovat negativní dopad a maximalizovat pozitivní dopad na životní prostředí. 
Aby bylo možno pečovat o Zemi, je nezbytné porozumět přírodním zákonům, ekologickým systémům a potřebám všech živých bytostí.
Je proto vhodné vést děti k přemýšlení o způsobech, jak minimalizovat negativní dopad na životní prostředí.

Při hře je přizvat k rozhodování, které materiály použít a které činnosti provádět – přimět je uvažovat o možnostech, mohu-li něco odmítnout (vzdát se toho), omezit spotřebu, opravit, opětně použít, recyklovat nebo up-cyklovat (přeměnit využití nepotřebných materiálů v nové). Např. používání dřeva, kamenů, borových šišek a dalších přírodnin pro dekoraci ve třídách i pro hry stimuluje estetické vnímání přírody.  Přímý zážitek ve spojení s přírodními materiály může být vhodnější než obrázky, fotografie, videa. 
Péče o Zemi spočívá též v tom být dbalí, kolik z přírody bereme, a jaký to má vliv na ekosystém, a snažit se dopady eliminovat. Vodítkem může být pravidlo „lovce, který nezanechává žádné stopy“.
Trávením času v přírodě si k ní děti vytváří kladný vztah a učí se jí vážit. Umožněme jim proto trávit v ní tolik času, kolik je jen možné, a dávat jim prostor nejen ve strukturované, ale i svobodné hře. 

Motto: „Dětem musíme nejprve umožnit přírodu milovat, než je požádáme, aby ji chránily.“ (David Sobel)
 

Praktické rady a doporučení:

  • Při výuce používat místní, recyklované, přírodní, kompostovatelné a nízkoenergetické materiály
  • Při pobytu venku „Nezanechávat nic než otisk bot, nebrat si nic než fotografie“
  • Sebrat raději spadlý list, než utrhnout z živé rostliny
  • Zapojovat děti do opětného využití, recyklace, upcyklace, kompostování atp.
  • Umožnit co nejvíce aktivit výukového plánu venku a v přírodě
  • Pečovat o přírodu během zahradničení i při vycházkách.

Příklady podnětných otázek pro děti:

  • Jak můžeme pečovat o živé bytosti (zvířata, hmyz, houby, rostliny, stromy)
  • Jak můžeme pomoct stromu, zahradě, žížale, ptáčkům atd. Co potřebují, aby byli šťastní?
  • Nenechali jsme v přírodě nic, co tam nepatří?

Čerpáno z publikace Péče o zemi, péče o lidi, a spravedlivé dělení ve vzdělávání  https://obchod.permakulturacs.cz/pece-o-zemi--pece-o-lidi-a-spravedlive-deleni-ve-vzdelavani/